top of page

ליווי והדרכה אישית בתחום בריאות הנפש

ניתן לשלב השתלמות מעשית במוסדות בריאות הנפש

 

מסגרת ההדרכה: שעה שבועית בפגישה פרונטלית או אונליין

מטרות ההדרכה האישית: להוות מסגרת תומכת למורי יוגה תרפיה בלימוד והכשרה תיאורטית ומעשית. המפגשים יחתרו להתאמה, פיתוח ולימוד כלים ועקרונות מעולם היוגה על מנת להפחית מצבי מתח ולעודד חזרה לאיזון ורגיעה בדרך הומנית והשגת איזון ושקט נפשי.

ההדרכה תאפשר למורים עיבוד והתמודדות עם התנסויותיהם עם מתמודדים בתחום בריאות הנפש ובתוך מסגרות בריאות הנפש , בכל הרבדים של המערכת. בנוסף, ההדרכה תעזור ותכוון לניהול התערבות מוקדמת והתערבות מכילה במצבי חירום ואלימות בדרך הומנית המושתת על אי – פגיעה וניגשת להתמודדות עם התנהגות מאתגרת ועם הפרעות נפשיות ריגושיות .

ההדרכה מציעה תמיכה רגשית במורה המטפל והשראה פילוסופית , העמקה בתיאוריה שמאחורי דרכי וכלי העבודה מתוך היוגה סוטרה והלימוד עצמו.

ההדרכה כוללת לימוד והבנת מושגים מעולם הפסיכולוגיה ומעולם המוסדי על מנת לחתור להבנה ולייצר שפה אחידה.

תוצרי למידה במהלך  הדרכה זו:


1. המורה יכיר כלים לזיהוי מצבי אי שקט, אלימות וסיכון וכלים לעבודת איזון פיסי-נפשי בזמן אמת .

 

2. המורה יוכל לנתח את הגורמים למתח בסביבתו ולהתאים עשייה התומכת באיזון.

 

3. המורה יוכל לתקשר את העשייה היוגית המתבצעת במסגרת הפרקטיקום גם לקהל בריאות הנפש הרחב וגם לקהל היוגי.

 

4. המורה יתמך בשיח רפלקטיבי אודות התנסויותיו ואודות התפתחותו המקצועית והאישית.

 
5. המורה יזהה איפיונים מערכתיים, פרטניים ואישיים, הנוגעים להתנסויותיו בהכשרה המעשית.

 

למורים המגיעים להשתלמות ופרקטיקום בנוסף לנ"ל:

 

1. המורה יכיר ו/או יפגש עם מגוון מצבים מצבי אשפוז ומגוון אנשים המאובחנים פסיכיאטרית ונמצאים בזמן משבר.   הוא ילמד איך להשתלב במסגרת של בריאות הנפש בה שוהים אנשים הסובלים מהפרעה נפשית זמנית ו/או כרונית ואיך לתקשר עימם ועם הצוות הסובב דרך תקשורת מקרבת וא-הימסה.


2. המורה יתנסה בתצפיות על מאושפזים ועל האינטראקציות שבהן הם מעורבים ובנוסף לזוית ההדרכה המערבית בבי"ח, יוכל לקבל מסגרת פילוסופית ומעשית מעולם היוגה להתבוננות ונגישות.

 

מחיר ההדרכה : 150 ₪ לשעת הדרכה שבועית בהתחייבות ל-4 מפגשי הדרכה תהליכיים

הדרכה חד פעמית: 200 ₪  לשעה וחצי

הדרכה במסגרת פרקטיקום: 1000 ₪ ל-3 חודשי פרקטיקום. פגישה שבועית של כשעה וחצי פרונטלית או אונליין.

bottom of page